All for Joomla All for Webmasters
74HC245_SOIC_4e12af5bbb63b.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
38.000 ₫
20pin 18 I/O ports, 14Kb program, 1024 byte RAM, 256 byte EEPROM, 10 bit ADC, PWM Steering, etc..., SOIC-20
Mô tả

20pin 18 I/O ports, 14Kb program, 1024 byte RAM, 256 byte EEPROM, 10 bit ADC, PWM Steering, etc..., SOIC-20

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter