All for Joomla All for Webmasters
74HC245_4e11ddfc242c1.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
38.000 ₫
20pin, 18 I/O ports, 7Kb program, 256 byte RAM, 256 byte EEPROM, 10 bit ADC, PWM Steering, etc…, DIP-20
Mô tả

20pin, 18 I/O ports, 7Kb program, 256 byte RAM, 256 byte EEPROM, 10 bit ADC, PWM Steering, etc…, DIP-20

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter