All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
125.000 ₫
Modul truyền dữ liệu 2.4GHz
Nguồn nuôi:1.9~3.6V (I/O 0~5V)
Khoảng cách truyền: đến 250m(ngoài trời)
(15x29mm)
Mô tả

Modul truyền dữ liệu 2.4GHz
Nguồn nuôi:1.9~3.6V (I/O 0~5V)
Khoảng cách truyền: đến 250m(ngoài trời)
(15x29mm)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter