All for Joomla All for Webmasters
IRF8010_4d70bd7c8939a.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
28.000 ₫
HEXFET Power N-MOSFET+Di
100V/80A, Rds=0,015 Ohm, 260W
TO-220AB
Mô tả HEXFET Power N-MOSFET+Di 100V/80A, Rds=0,015 Ohm, 260W TO-220AB

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter