All for Joomla All for Webmasters
FGH75N60SF_4fefcd4ab40d2.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
100.000 ₫
IGBT-Short ciruit 5uS, Max 80A/600v/333W, Vce=1.5v, TO-247
(Marking:K50T60)
Mô tả

IGBT-Short ciruit 5uS, Max 80A/600v/333W, Vce=1.5v, TO-247
(Marking:K50T60)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter