All for Joomla All for Webmasters
không tìm thấy   ảnh

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
Schottky diode 5A/40v, 3 cỡ SMC (to), SMB (nhỡ), SMA (nhỏ)
SMA=1,800, SMB=2,000, SMC=2,500,
Mô tả

Schottky diode 5A/40v, 3 cỡ chân dán SMC (to), SMB (nhỡ), SMA (nhỏ)

SMA=1,800,100c=1,600

SMB=2,000,100c=1,800

SMC=2,500, 100c=2,200

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter