All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
150.000 ₫
Thu phát siêu âm 1MHz
Ultrasonic transducer (WK-21B)
F=1MHz (± 2%), C=1145pF(±10%), Z=50 W, D=21mm, IP65, coaxial cable length 20cm
Mô tả

Thu phát siêu âm 1MHz
Ultrasonic transducer (WK-21B)
F=1MHz (± 2%), C=1145pF(±10%), Z=50 W,  D=21mm, IP65, coaxial cable length 20cm
(ứng dụng đo vận tốc, tìm vật thể v.v.)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter