All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
150.000 ₫
Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, đầu ra số,
Độ ẩm 0~100% (phân giải 12bit - 0.05%)
Nhiệt độ -40°C ~ 105°C (14bit - 0.01%)
Nguồn nuôi 3.3v, Kích thước 5x9.5mm
Mô tả

Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, đầu ra số,
  Độ ẩm 0~100% (phân giải 12bit - 0.05%)
  Nhiệt độ -40°C ~ 105°C (14bit - 0.01%)
  Nguồn nuôi 3.3v, Kích thước 5x9.5mm

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter