All for Joomla All for Webmasters
_____ng_h______o_4d9af2a38c5f0.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
980.000 ₫
Đo các giá trị L và C
đo L:0-200uH (phân giải 0.1uH) đến 20H
đo C:200pF (phân giải 0.1pF) đến 2000uF
Mô tả

Đo các giá trị L và C
đo L:0-200uH (phân giải 0.1uH) đến 20H
đo C:200pF (phân giải 0.1pF) đến 2000uF

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter