All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
40.000 ₫
Nguồn nuôi 4.50v-30.0v, dải đo 0-30v, 1%
dùng 2 dây khi đo từ 4.5v-30v
3 LED 0.56", vỏ nhựa 48 x 29 x 22 mm
(kích thước cắt để lắp 46mmx27mm)
Mô tả

Nguồn nuôi 4.50v-30.0v, dải đo 0-30v, 1%
dùng 2 dây khi đo từ 4.5v-30v
3 LED 0.56", vỏ nhựa 48 x 29 x 22 mm
(kích thước cắt để lắp 46mmx27mm)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter