All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
2.500 ₫
PNP Low VceSAT transistor, 60v/1A, Rce=250mOhm, Ft=220MHz VceSat=200mV@1A (110mV@0.5A) (SOT-23, WU6), pair w PBSS4160T-NPN
Mô tả

PNP Low VceSAT transistor, 60v/1A, Rce=250mOhm, Ft=220MHz VceSat=200mV@1A (110mV@0.5A) (SOT-23, WU6), pair w PBSS4160T-NPN

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter