All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
2.000 ₫
NPN Low VceSAT transistor, 60v/1A, Rce=250mOhm, Ft=220MHz
VceSat=200mV@1A (110mV@0.5A)
(SOT-23, WU5), pair w PBSS5160T-PNP
Mô tả

NPN Low VceSAT transistor, 60v/1A, Rce=250mOhm, Ft=220MHz
VceSat=200mV@1A (110mV@0.5A)
(SOT-23, WU5), pair w PBSS5160T-PNP

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter