All for Joomla All for Webmasters
2N7002_5014b3407e0ec.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
2.500 ₫
N-MOSFET, 20V, 2.8A, Rds=60 mOhm
(Vgs 2.5-5V, phù hợp các mạch VÐK), SOT-23,
>100c = 2,000 đ/c,
>1000c = 1,800 đ/c
Mô tả

N-MOSFET, 20V, 2.8A, Rds=60 mOhm
(Vgs 2.5-5V, phù hợp các mạch VÐK), SOT-23,
>100c = 2,000 đ/c,
>1000c = 1,800 đ/c

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter