All for Joomla All for Webmasters
24LC256_4e1492946c350.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
5.000 ₫
Dual N-MOSFET, 30v-8A, Rds=20.5 mili Ohm, with Shottky diode, SOIC-8
Mô tả

Dual N-MOSFET, 30v-8A, Rds=20.5 mili Ohm, with Shottky diode, SOIC-8

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter