All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
500 ₫
NPN transistor, 150v, 600mA, Bandwidth 300MHz
(SOT-23 Marking "G1")-Pair with 2N5401
Mô tả

NPN transistor, 150v, 600mA, Bandwidth 300MHz
(SOT-23 Marking "G1") Pair with 2N5401

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter