All for Joomla All for Webmasters
2SB688_5096282143ff5.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
12.500 ₫
PNP 120V/8A TO-3P
(Thường dùng cặp với 2SD718)
Mô tả PNP 120V/8A TO-3P (Thường dùng cặp với 2SD718)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter