All for Joomla All for Webmasters
FGL60N100BNTD_5083d4d427a73.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
210.000 ₫
Ultra fast IGBT, Max 160A/600v/250W, Vce=2.1v, TO-264
(Marking:G160N60UFD)
Mô tả

Ultra fast IGBT, Max 160A/600v/250W, Vce=2.1v, TO-264
(Marking:G160N60UFD)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter