All for Joomla All for Webmasters
RURP3060_5014b68d6a351.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
26.000 ₫
Ultra fast diode 30A - 600V,
Trr= 55nS, TO-220-2
Mô tả Ultra fast diode 30A - 600V, Trr= 55nS, TO-220-2

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter