All for Joomla All for Webmasters
Cu___n_c___m_SMD_5196faad991ac.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
2.500 ₫
kích thước 7x7x5mm, các trị số 33uH(330)/1.2A, 100uH(101)/0.72A, 1mH(102)/0.2A
Mô tả

kích thước 7x7x5mm, các trị số 33uH(330)/1.2A, 100uH(101)/0.72A, 1mH(102)/0.2A

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter