All for Joomla All for Webmasters
Cu___n_c___m_SMD_4eae3bd3983ca.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
4.500 ₫
Trị số 33uH(330),100uH(101),220uH(221),330uH(331),12x12x7mm
(DC 0.38 Ohm-1.2A~3A)
Mô tả

Trị số 33uH(330),100uH(101),220uH(221),330uH(331),12x12x7mm
(DC 0.38 Ohm-1.2A~3A)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter