All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
3.500 ₫
Các trị số:4R7 = 4.7uH (DC max 3.7A), 101 = 100uH (DC max 0.4A), (Kích thước 6x6x3mm)
Mô tả

Các trị số:4R7 = 4.7uH (DC max 3.7A),

101 = 100uH (DC max 0.4A)

(Kích thước 6x6x3mm)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter