All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
3.500 ₫
Các trị số:
100 = 10uH (DC max 1A)
330 = 33uH (DC max 0.56A)
101 = 100uH (DC max 0.29A)
(Kích thước 4.8x4.8x2.8mm)
Mô tả

Các trị số:
100 = 10uH (DC max 1A)
330 = 33uH (DC max 0.56A)
101 = 100uH (DC max 0.29A)
(Kích thước 4.8x4.8x2.8mm)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter