All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
110.000 ₫
Fast IGBT Ic25°=60A, Ic90°=40A, Vces=1200v,
Vce(sat)=2.4v, P=300W, SCSOA=10µS, TO-247AD
Mô tả

Fast IGBT Ic25°=60A, Ic90°=40A, Vces=1200v,
Vce(sat)=2.4v, P=300W, SCSOA=10µS, TO-247AD

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter