All for Joomla All for Webmasters
LM358_SMD_4d9a747126b8d.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
10.000 ₫
Dual Low volt rail-to-rail Op-Amp (50mV), 2.2MHz bandwidth, ±0.9v to +12v supply, single/dual,
SOIC-8
Mô tả

Dual Low volt rail-to-rail Op-Amp (50mV), 2.2MHz bandwidth, ±0.9v to +12v supply, single/dual,
SOIC-8

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter