All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
35.000 ₫
Single supply 2.3-5.5v , Rail to rail output (3mV),
2x Cmos Op-Amp, Iq=20uA, input bias 1pA,
offset 125uV max, (SOIC-8)
Mô tả

(Burr-Brown from TI)
Single supply 2.3-5.5v , Rail to rail output (3mV),
2x Cmos Op-Amp, Iq=20uA, input bias 1pA,
offset 125uV max, (SOIC-8)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter