All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
28.000 ₫
High volt (80v) Buck converter, input up to 80v, output 0.7A max, 380KHz switching, (VSSOP-8, "S81B")
Mô tả

High volt (80v) Buck converter, input up to 80v, output 0.7A max, 380KHz switching, Inductor 100uH
Dùng với cảm 12x12mm-101 (VSSOP-8, "S81B")

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter