All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
12.000 ₫
SYN-BUCK 3A, input 4.5-18v, ouput 0.76-7.0v, 650KHz switching, Allows Ceramic capacitor ouput, (SO PowerPad-8)
Mô tả

SYN-BUCK 3A, input 4.5-18v, ouput 0.76-7.0v, 650KHz switching, Allows Ceramic capacitor ouput, inductor 1.5-3.3uH
Dùng với cảm CER7052-2,2uH (SO PowerPad-8)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter