All for Joomla All for Webmasters
Gas_Sensor_MQ_8_50962e8ba8431.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
70.000 ₫
Nhạy với : Hydrogen (H2)
(lọc bỏ LPG,CO, cồn, khói và hơi nước), điện áp 5V
Mô tả Nhạy với : Hydrogen (H2) (lọc bỏ LPG,CO, cồn, khói và hơi nước), điện áp 5V

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter