All for Joomla All for Webmasters
Gas_Sensor_MQ_6_50962e3bbe0de.jpg

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
48.000 ₫
Nhạy với : LPG, iso-butane, propane, LNG
(lọc bỏ cồn, khói và hơi nước), điện áp 5V
Mô tả Nhạy với : LPG, iso-butane, propane, LNG (lọc bỏ cồn, khói và hơi nước), điện áp 5V

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter