All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
30.000 ₫
Biến dòng 5A/5mA (Current Transfomer)
In=0~7.5A, Out=0~7.5mA, class 0.1%, 50Hz~60Hz
Đường kính lỗ 5mm (>10c=26.000 đ/c)
Mô tả

Biến dòng 5A/5mA (Current Transfomer)
In=0~7.5A, Out=0~7.5mA, class 0.1%, 50Hz~60Hz
Đường kính lỗ 5mm (>10c=26.000 đ/c)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter