All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
35.000 ₫
Biến dòng 20A/20mA (Current Transfomer)
In=0~20A, Out=0~20mA, class 0.1%, 50Hz~60Hz
Đường kính lỗ 7mm (>10c=30.000 đ/c)
Mô tả

Biến dòng 20A/20mA (Current Transfomer)
In=0~20A, Out=0~20mA, class 0.1%, 50Hz~60Hz
Đường kính lỗ 7mm (>10c=30.000 đ/c)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter