All for Joomla All for Webmasters

Tình trạng: Vui lòng liên hệ trực tiếp
1.500 ₫
Tụ bảo vệ Y1, dùng trong nguồn xung
Các trị số : 471, 102, 222, 472
100c=1.200đ/c
(X1 400VAC, Y1 250VAC)
Mô tả

Tụ bảo vệ Y1, dùng trong nguồn xung
Các trị số : 471, 102, 222, 472
100c=1.200đ/c
(X1 400VAC, Y1 250VAC)

NEWSLETTER

Sign Up for Our Newsletter